Diseminacija preko web sajtova


Poslije 2.5. Komparativna analiza razvoja ključnih dokumeneta
Poslije 3.4. Praktične radionice Politechnico do Porto
Poslije 7.10. Interna procjena radionice Univerziteta
Poslije 3.3. Praktična radionica KU Leuven
Poslije 8.2. Sastanak konzorcijuma
Poslije 2.1. Radionica za razvoj modela priznavanja, strategije internacionalizacije i indikatora nakon monitoringa od strane EACEA
Nakon monitoringa od strane EACEA
Poslije 1.1 Analiza trenutne situacije o internacionalizaciji i mehanizmi priznavanja
Poslije 8.1 KICK-OFF sastanak