OPŠIRNIJI CILJ


Jačanje i poboljšanje procesa internacionalizacije univerziteta u Bosni i Hercegovini.


SPECIFIČNI CILJEVI


  • Evaluacija trenutne situacije u BiH o sistemu internacionalizacije, mehanizama priznavanja i područja identifikacije za promjene i poboljšanja.
  • Razvoj institucionalne strategije internacionalizacije, indikatori i model priznavanja u BiH.
  • Modernizacija svakog bosanskohercegovačkog univerziteta kroz jačanje međunarodnih i studentskih kancelarija, implementacija pilot aktivnosti i obuka ljudskih resursa partnera iz BiH.
  • Razvoj kriterijuma za procjenu internacionalizacije na univerzitetu i nivoa studijskog programa.