KOORDINATOR PROJEKTA


KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (KU LEUVEN), BELGIJA - Koordinator projekta. KU Leuven je autonomni univerzitet. Osnovan je 1425. godine. Stvoren je i razvijen u okviru katoličke tradicije. Od svog hrišćanskog pogleda na svijet i na čovjeka, KU Leuven nastoji da bude mjesto za otvorenu diskusiju o društvenim, filozofskim i etičkim pitanjima, problemu razmišljanja za katoličku zajednicu.

KU Leuven nudi svojim studentima akademsko obrazovanje zasnovano na istraživanjima na visokom nivou, sa ciljem da ih pripremi za preuzimanje društvenih odgovornosti.

KU Leuven je istraživački univerzitet koji se bavi međunarodnim aspektima, koji obavljaju temeljna i primenjena istraživanja. On je snažno inter- i multidisciplinaran u fokusu i stremi ka međunarodnom razvoju. U tom cilju, KU Leuven aktivno sarađuje sa svojim istraživačkim partnerima u zemlji i inostranstvu.

KU Leuven ohrabruje ličnu inicijativu i kritički refleksuje u kulturi razmijene ideja, saradnju, solidarnost i akademsku slobodu. Provodi proaktivnu politiku raznolikosti za svoje studente i osoblje.

KU Leuven ima za cilj da aktivno učestvuje u javnim i kulturnim debatama, unapređenju društva zasnovanog na znanju. Ona svoju stručnost stavlja u službu društva, sa posebnim osvrtom na svoje najugroženije članove.

Iz osnove društvene odgovornosti i naučne ekspertize, KU Leuven pruža visoko kvalitetnu, sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu, uključujući specijalističku tercijarnu njegu, u svojim univerzitetskim bolnicama. Time se stremi ka optimalnoj dostupnosti i poštovanju svih pacijenata.

Web sajt: https://www.kuleuven.be