8.3 FINANSIJSKO I ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE SVIH PROJEKTNIH AKTIVNOSTI


Sveukupno upravljanje projektnim aktivnostima obuhvataće stalne aktivnosti upravljanja i pripreme, zapisnike sa sastanaka, dokumentaciju o toku posla, finansijsko upravljanje, izvještavanje i sve ostale aktivnosti, kako bi se obezbijedilo nesmetano vođenje projekta u svakoj partnerskoj instituciji.

Svi projektni partneri će djelovati u skladu sa ključnim rezultatima: planom koordinacije projekta, planom upravljanja komunikacije, planom upravljanja rizika, šablonom za rješavanje konflikata kako bi se osiguralo efikasno sprovođenje projekta sa izvještajima o administrativnom i finansijskom upravljanju (uspostavljanje ujedinjenja ovih dokumenata). Svi ovi ishodi koordinira koordinator projekta KU Leuven.

Ova aktivnost će se obavljati tokom trajanja projekta.

Kordinator će biti zadužen za koordinaciju svih koordinatora projekta partnera.

Koordinator projekta, kao lider radnog paketa, treba da obezbijedi poštovanje svih planova kao osnove za upravljanje projektima.

Type: Report

Due date: 14-10-2018