8.1 Kick off SASTANAK


Ovaj sastanak je početni sastanak zvaničnog početka projekta. Kick-off sastanak će doprinijeti uspostavljanju upravljačke strukture projekta, detaljnom uvodu u projektne aktivnosti i pravila Erasmus + Capacity Building za visoko obrazovanje.

Na ovom sastanku biće uspostavljena određena pravila, koja će morati da poštuju svi projektni partneri. Poseban naglasak biće u planu diseminacije i održivosti tokom trajanja projekta, kao i finansijske strukture. Koordinator projekta će predstaviti jasan plan za planiranje, organizaciju, koordinaciju i kontrolu svih projektnih aktivnosti. Biće predstavljen plan koordinacije projekta, plan komunikacije, plan upravljanja rizicima i obrazac za rješavanje konflikta.

KICK OFF sastanak će se održati u Gentu. Trajaće četiri dana. Svi učesnici će biti prisutni. Diseminacija će se pružati putem izvještavanja, web stranica i vijesti.

Koordinator projekta će obezbijediti informacije.

Type: Event, Report

Due date: 13-11-2015