7.9. STVARANJE DISEMINACIJE I PLAN ODRŽIVOSTI NAKON ZAVRŠETKA PROJEKTA


Cilj je razviti akcioni plan za diseminaciju, koji će nakon završetka projekta primijeniti institucije i partneri, kao i izradu plana održivosti projektnih aktivnosti nakon završetka projekta. Svi partneri će učestvovati u realizaciji projektnih aktivnosti. Oba plana svake institucije biće predstavljena na konferenciji za diseminaciju. Ukupno trajanje ove aktivnosti traje pet radnih dana. Akcioni plan u oba slučaja će obuhvatiti opis aktivnosti, odgovorna tijela ili lica, kao i rokove aktivnosti. Partneri projekta (univerziteti, agencije, Centar za informacije i priznavanje kvalifikacija) biće obavezni da izrade ove planove. Diseminacija će se vršiti putem web stranice i vijesti, kao i izveštavanje nadležnih organa matičnih institucija od strane učesnika ove aktivnosti.

Type: Report

Due date: 15-08-2018