7.8 RAZVOJ INTEGRISANE POLITIKE IZVJEŠTAJA O INTERNACIONALIZACIJI ZA SVAKOG PARTNERA


Svaki partner projekta u BiH će uraditi izjavu o internacionalizaciji da izrazi posvećenost ovom procesu, koji bi trebao biti povezan sa priznavanjem kvalifikacija. Izjava treba da obezbijedi i uticaj na održivost projekta nakon završetka projekta. Izradiće se pravilnik Rektorata univerziteta sa organizacionim jedinicama o internacionalizaciji i modelu za priznavanje kvalifikacija, kako bi se osigurala održivost nakon završetka projekta.

Lider WP-a bi trebao obezbijediti obrazac takvih izjava u konsultaciji sa svim projektnim partnerima.

Kroz ove aktivnosti biće sprovedeni i sastanci sa predstavnicima ministarstava, agencija i akreditacionog centra za informisanje i priznavanje kvalifikacija, kako bi u potpunosti podržali i pomogli visokoškolskim ustanovama da povećaju sredstva za internacionalizaciju, angažuju se u međunarodnim udruženjima i mrežama i formalno usvoje kriterijume za internacionalizaciju procjene u skladu sa preporukama ECA.

Ova aktivnost će trajati ukupno pet radnih dana (univerziteti, agencije i Centar za informacije i priznavanje kvalifikacija).

Lider WP-a treba da obezbijedi organizaciju i koordinira aktivnosti pružanjem neophodne komunikacije sa svim partnerima u projektu.

Type: Report

Due date: 14-09-2018