7.7 USPOSTAVLJANJE MREŽE IZMEĐU EU I BIH PARTNERA


Zbog održivosti projektnih aktivnosti nakon projekta, kao i za moguće dalje mentorisanje univerziteta u BiH, uspostaviće se mreža između partnera iz projekta partnera iz EU partnera. Na ovaj način će se nastaviti dobra praksa u cilju poboljšanja započetih i sprovedenih aktivnosti na univerzitetima u BiH, kao i postizanja lakšeg pristupa EHEA-u. Ova mreža će biti predstavljena na konferenciji za diseminaciju na kraju projekta.

Ne zahteva nikakva sredstva.

Uspostavljanje mreže će koordinirati lideri WP-a.

Type: Report

Due date: 14-09-2018