7.6 KONFERENCIJA ZA DISEMINACIJU


Konferencija o diseminaciji će se održati u Istočnom Sarajevu na kraju projekta. Trajaće četiri dana. Na ovoj konferenciji svi projektni partneri će predstaviti realizovane rezultate projekta i planove održivosti nakon završetka projekta, sa posebnim naglaskom na evropsku perspektivu partnera iz BiH. Konferenciji će prisustvovati studenti sa univerziteta u BiH. Javne prezentacije će biti u obliku prezentacija od članova svih projektnih partnera i uključiti dovoljno vremena za pitanja od publike i diskusija. Održana je posebna diskusija o povezivanju održivosti rezultata projekta nakon završetka projekta, kako bi se nastavila dobra praksa projekta, koja će biti usklađena sa EHEA strategijom mobilnosti u 2020. godini sa modelom priznavanja kvalifikacija sa EHEA. Na ovoj konferenciji biće predstavljena mreža projektnih partnera sa načinom funkcionisanja i nakon projektnih aktivnosti.

Diseminacija ove konferencije biće medijska pokrivena i objavljena na web stranici i putem vijesti.

Type: Event, Report

Due date: 10-10-2018