7.5 DISEMINACIJA KROZ MEDIJSKE AKTIVNOSTI I OBJAVLJIVANJE U LOKALNIM NOVINAMA


U skladu sa planovima diseminacije i održivosti, projekat će redovno biti predstavljen javnosti, a posebno u medijima. Lider WP će biti odgovoran za organizovanje i koordinaciju ovih aktivnosti. Ova aktivnost će pomoći redovnom izvještavanju i objavljivanju javnosti o realizaciji projektnih aktivnosti vezanih za širu zajednicu.

Ova aktivnost će se realizovati bez finansiranja.

Type: Report

Due date: 13-01-2015, 15-04-2016, 15-09-2016, 15-02-2017, 14-07-2017, 15-12-2017, 15-05-2018, 10-10-2018