7.4 DISEMINACIJA PREMA DIZAJNU I DISTRIBUCIJI PROMOTIVNIH MATERIJALA


Ova aktivnost će se implementirati na početku projekta kako bi se svim partnerima pružio promotivni materijal. Ova aktivnost će obuhvatiti razvoj, dizajn, pripremu, štampanje promotivnih materijala (fascikle, olovke, beleške, baneri, leci). Svi seminari i konferencije biće obezbjeđeni sa dovoljnim brojem fascikli, beležnica, olovaka, privjesaka i banera. Na ovaj način će biti obezbjeđena opšta vidljivost projekta putem promotivnih materijala.

Ova aktivnost će se obavljati putem podugovaranja. Za planiranje, organizaciju i koordinaciju aktivnosti biće zadužen WP lider.

Type: Report, Service/ Product

Due date: 15-01-2016