7.1 RAZVOJ PLANIRANJA PROCJENE I ODRŽIVOSTI ZA PROJEKTOVANJE


Na početku projekta biće definisan detaljan plan diseminacije, kako bi se širilo poznavanje projekta i projektnih aktivnosti šire zajednice, kao i koristi koje mogu donijeti, naročito akademske zajednice BiH univerziteta. Procjena se treba obezbijediti za svaku aktivnost. Svi partneri u projektu moraju se pridržavati plana diseminacije tokom projekta. Plan diseminacije biće objavljen na web stranici i dostupan u vijestima.

Zajedno sa planom diseminacije i planom održivosti biće stvoreni uslovi, koji bi trebali osigurati održivost projektnih aktivnosti tokom projekta, kako bi se izbjegla ravnodušnost projektnih partnera, a taj projekat od samog početka je inkorporiran za redovno funkcionisanje projektnih partnera.

Lider WP će biti odgovoran za koordinaciju i stalno informisanje svih projektnih partnera o poštovanju i sprovođenju diseminacije projektnih aktivnosti tokom projekta. Plan održivosti je povezivanje implementacije projektnih aktivnosti sa redovnim funkcionisanjem univerziteta.

Ovi planovi će biti predstavljeni na sastanku Kick-off, koji će djelimično korigovati i poboljšati partneri projekta u odnosu na prvobitnu predloženu verziju. Vremenom će oni biti ponovo ispitani.

Type: Report

Due date: 13-11-2015, 15-08-2016, 14-04-2017, 15-12-2017