6.1 UNUTRAŠNJA KONTROLA I MONITORING KVALITETA


Unutrašnja kontrola i praćenje projekta biće osnova za eksterno upravljanje i praćenje. Svi projektni partneri biće obavezni da redovno na kraju svake godine trajanja projekta ocjenjuju sprovođenje aktivnosti, koje su ranije bile sprovedene ili su u toku, kao i da redovno dostavljaju izvještaje koordinatora projekta i lidera WP. U svrhu interne kontrole i praćenja stvoriće se poseban oblik u kojem će svi partneri zapisati naziv aktivnosti ili zadatka, odgovornost za izvršavanje aktivnosti i indikatore napretka.

Svaka institucija u BiH će eventualno tražiti tri radna dana za obavljanje ovih aktivnosti godišnje, ukupno devet radnih dana.

Diseminacija će se vršiti stavljanjem izvještaja na web stranicu projekta, vijestima, kao i izvještavanjem matičnih institucija nadležnog organa o implementaciji projektnih aktivnosti uopšte.

Vođa ovog paketa će osigurati pravovremenu implementaciju ovih aktivnosti, koordinaciju i neophodnu komunikaciju.

Efektivna implementacija ovog paketa treba da se odrazi u sljedećem izdanju. 6.2.

Type: Report

Due date: 15-09-2016, 15-09-2017, 14-09-2018