3.5 PRAKTIČNA RADIONICA PARTNERA EU (P3)


Ovaj ishod ima za cilj praktičnu obuku za osoblje i studente iz partnerskih institucija BiH. Domaćin treninga, zajedno sa predstavnicima drugih radnih paketa, razvijaće Agendu za obuku. Agenda će svim učesnicima treninga pružiti uvid u međunarodne vještine koje su neophodne za dalje obuku zaposlenih na univerzitetima i studentima. S obzirom da je ovo prva od tri praktične obuke, tema će se razlikovati od dvije prethodne. Fokus će biti međunarodni projekti, fondovi, ICT. Krajnji cilj je širenje znanja i vještina pripravnika, osoblja, studenata i drugih partnera kroz praktične radionice koji će se odvijati u ishodu aktivnosti 3.6. Tokom ove obuke biće moguće uvesti i elaborirati dodatne teme (po potrebi). Inputi za ovaj ishod su spremnost osoblja i studenata iz partnerskih institucija BiH za obuku i sticanje različite literature u navedenim problemskim oblastima. Napredovanje obuke svih učesnika biće ocijenjeno putem popunjenog upitnika. Obuka će trajati pet dana i održaće se u High Wycombe-u. Svi projektni partneri trebaju učestvovati u obuci.

Širenje ove aktivnosti će se voditi detaljnim izveštavanjem nakon obuke, putem objavljivanja završnog izveštaja, web stranice projekta i vijesti.

Lider WP, Univerzitet u Zenici će koordinirati sprovođenje ove aktivnosti putem komunikacije sa svim projektnim partnerima, lično, telefonom ili putem e-maila.

Type: Event, Report

Due date: 15-08-2017