3.4 PRAKTIČNA RADIONICA PARTNERA EU (P2)


Ovaj ishod ima za cilj praktičnu obuku za osoblje i studente iz partnerskih institucija BiH. Domaćin treninga, zajedno sa predstavnicima drugih radnih paketa, razvijaće Agendu za obuku. Agenda će svim učesnicima treninga pružiti uvid u međunarodne vještine koje su neophodne za dalje obuku zaposlenih u univerzitetima i studentima. Druge od tri predviđene obuke će se razlikovati od drugih u smislu svoje teme. Naglasak će biti stavljen na umrežavanje, različite modele internacionalizacije, etičku internacionalizaciju vrijednosti i intelektualnu svojinu. Krajnji cilj je širenje znanja i vještina pripravnika osoblju i studentima i drugim partnerima kroz praktične radionice koji će se odvijati u ishodu aktivnosti 3.6. Tokom ove obuke biće moguće uvesti i elaborirati dodatne teme (po potrebi). Inputi za ovaj ishod su spremnost osoblja i studenata iz partnerskih institucija BiH za obuku i sticanje različite literature u navedenim problemskim oblastima. Zadovoljstvo obuke svih učesnika biće ocijenjeno putem popunjenog upitnika. Obuka će trajati pet dana i održaće se u Portu. Svi projektni partneri treba da učestvuju u obuci. Širenje ove aktivnosti će se voditi detaljnim izveštavanjem nakon obuke, putem objavljivanja završnog izveštaja, web stranice projekta i vijesti.

Koordinator WP-a, Univerzitet u Zenici, koordiniraće sprovođenje ove aktivnosti sa svim partnerima u projektu, lično, putem telefona ili putem e-maila.

Type: Report, Service/ Product

Due date: 14-07-2017