3.3 PRAKTIČNA RADIONICA EU PARTNERA (P1)


Ovaj ishod ima za cilj praktičnu obuku za osoblje i studente iz partnerskih institucija BiH. Domaćin treninga, zajedno sa predstavnicima drugih radnih paketa razvijaće Agendu za obuku. Agenda će svim učesnicima treninga pružiti uvid u međunarodne vještine koje su neophodne za dalje obuku zaposlenih u univerzitetima i studentima. Prva od tri predviđene obuke će se razlikovati od drugih u smislu svoje teme. Naglasak će biti stavljen na mobilnost i internacionalizaciju nastavnog plana i programa. Krajnji cilj je širenje znanja i vještina pripravnika, studenata i drugim partnerima kroz praktične radionice koji će se odvijati u ishodu aktivnosti 3.6. Tokom ove obuke biće moguće uvesti i elaborirati dodatne teme (po potrebi). Inputi za ovaj ishod su spremnost osoblja i studenata iz partnerskih institucija BiH za obuku i sticanje različite literature u navedenim problemskim oblastima. Napredovanje obuke svih učesnika biće ocijenjeno putem popunjenog upitnika. Trening će se održati u Gentu i trajaće pet dana. Svi projektni partneri treba da učestvuju u obuci. Širenje ove aktivnosti će se voditi detaljnim izveštavanjem nakon obuke, putem objavljivanja završnog izveštaja, web stranice projekta i vijestima.

Lider WP, Univerzitet u Zenici će koordinirati sprovođenje ove aktivnosti putem komunikacije sa svim projektnim partnerima, lično, telefonom ili putem e-maila.

Type: Training material, Event, Report

Due date: 15-06-2017