2.5 KOMPARATIVNA ANALIZA RAZVIJENIH KLJUČNIH DOKUMENATA


Osnovni cilj ove aktivnosti jeste napraviti komparativnu analizu dokumenata i modela priznavanja partnerskih institucija BiH. Ova obuka će ponuditi niz mehanizama za implementaciju i strategiju kontrole, kao i praćenje i kontrolu razvijenih indikatora. Na ovaj način partneri iz BiH će biti podržani i obučeni za preduzimanje daljih koraka strateškog upravljanja (strateško planiranje, implementacija i kontrola) prezentacijom naučno - zasnovanih modela. Takođe, partneri iz EU trebaju pregledati dokumente pre nego što se razvije sadržaj obuke i predlože moguće mjere za poboljšanje u smislu EHEA tokom treninga. Glavni inputi su razvijeni modeli priznavanja, razvijene strategije i pokazatelji internacionalizacije. Indikatori napretka se odražavaju u broju obučenog osoblja, kvalitetu završnog izvještaja i broju strategija i indikatora internacionalizacije. Kroz upitnik na kraju treninga biće ocijenjeno napredovanje, kao i oblasti poboljšanja u narednom organizovanom događaju. Seminar će trajati četiri dana, uz prisustvo svih projektnih partnera. Diseminacija će biti obavljena putem izvještavanja, web stranice projekta i vijesti. Lider WP će biti odgovoran za koordinaciju i komunikaciju među partnerima ove aktivnosti pružanjem praktične pomoći i savjeta.

Type: Event, Report

Due date: 15-03-2017