2.3 RAZVOJ STRATEGIJE INTERNACIONALIZACIJE SVIH PARTNERSKIH UNIVERZITETA


Glavni cilj ove aktivnosti je razvoj strategija za internacionalizaciju i promociju mobilnosti u skladu sa kulturnim kontekstom institucije, uključujući učešće svih relevantnih korisnika (učenika, nastavnika i administracije). Svaki univerzitet u BiH bi trebao razviti vlastitu strategiju ili nadograditi postojeću strategiju za internacionalizaciju, koja sadrži osnovne elemente, koji bi omogućili veću internacionalizaciju institucije i mobilnost osoblja i institucija. Kroz razvoj ove strategije postojaće direktan doprinos daljem širenju internacionalizacije. Glavni razlog za sprovođenje ove aktivnosti je taj da je akreditacija internacionalizacije visokog obrazovanja ocijenjena kao jedan od najgorih segmenata. Kroz ovu strategiju svaki univerzitet u BiH bi trebalo definisati ili redefinisati strateške ciljeve i ključne / kritične oblasti, ključne pokazatelje učinka (sljedeću aktivnost), mehanizme za njegovu implementaciju i kontrolu. Cilj je da sve ove strategije budu različite po svojoj prirodi i posebno su modelirane za svaki BiH Univerzitet. Osnovni inputi za ovu aktivnost su obučeno osoblje u smislu razvoja strategije, različite dostupne literature o strateškom planiranju (koje će pružiti rukovodioci WP) i postojeći sistem strateškog planiranja.

Indikatori napretka ovih aktivnosti ogledaju se u broju strateških ciljeva, većini ključnih / kritičnih oblasti i broja stranica strategije.

Svi BiH univerziteti će biti uključeni u implementaciju ove aktivnosti. Ukupno trajanje ove aktivnosti je 25 radnih dana. Svaki univerzitet u BiH bi trebalo da obezbijedi sredstva za štampanje gore pomenutih strategija. Slično tome, zbog dostupnosti velikog broja zainteresovanih korisnika, pružaju se usluge prevođenja na lokalnim jezicima.

Lider WP će koordinirati sprovođenje ovih aktivnosti pružanjem praktične pomoći i savjetodavnih usluga.

Procjena ovih aktivnosti vršiće se kroz izvještavanje o implementaciji od strane matične institucije putem web portala projekta, izvještaja, vijesti i distribucije štampanog modela dokumenata za učesnike na univerzitetima, drugim institucijama i šire. Lider ovog WP će biti odgovoran za koordinaciju i uspješnu implementaciju aktivnosti. Stalna komunikacija će biti osigurana između partnera EU i partnera BiH putem e-maila, Skype-a, telefona ili lično.

Type: Report, Service/ Product

Due date: 15-12-2016