2.2 RAZVOJ MODELA PRIZNANJA


Glavni cilj ovog ishoda je razvoj modela prepoznavanja BiH za institucije visokog obrazovanja BiH i harmonizacija procedura za priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija na visokoškolskim ustanovama u BiH. Obrazloženje za obavljanje ove aktivnosti je da u BiH trenutno nema sličnog modela. Novostvoreni model treba da bude u skladu sa postojećim evropskim modelom, kako bi se postigla usklađenost i harmonizacija zakonodavstva BiH koji se odnosi na priznavanje evropskog zakonodavstva. Ovaj model treba da bude u skladu sa Priručnikom o evropskom priznavanju visokoškolskih ustanova i Lisabonskom Konvencijom o priznavanju, njegovim dopunskim dokumentima, najnovijim uputstvima EAR (European Area of Recognition) i preporukom UNESCO-a o priznavanju studija i kvalifikacija u visokom obrazovanju. Ovaj model će ponuditi uvođenje priznanja, proces priznavanja, vrste kvalifikacija, informacioni instrumenti, mobilnost i biti važan alat za proces internacionalizacije i priznavanja kvalifikacija. Razvoj ovog dokumenta i njegova usklađenost je uslov za pridruživanje EHEA i EAR. Razvoj ovog modela trebalo bi da ponudi pravično i zvanično priznanje nadležnosti stečenih u inostranstvu, kao i da utiče na veću ponudu različitih podsticaja za učešće u internacionalizaciji i mjerama mobilnosti. Glavni doprinos ovoj aktivnosti je analiza literature i analiza postojećih praksi BiH vezanih za priznavanje kvalifikacija. Indikatori napretka ove aktivnosti će se odražavati u broju poglavlja ovog modela, broja stranica i broja učesnika u izradi.

Pisanje ovog dokumenta će trajati ukupno 20 radnih dana. Voditelj WP će biti odgovoran za koordinaciju i sprovođenje aktivnosti. Svi partneri će učestvovati u realizaciji ove aktivnosti.

Ova aktivnost zahtijeva štampanje dokumenta za sve partnera iz BiH projekta, kao i usluge prevođenja na lokalnim jezicima (bosanski, hrvatski, srpski). Širenje ovih aktivnosti vršiće se kroz izvještavanje o implementaciji od strane matične institucije putem web portala projekta, izvještaja, vijesti i distribucije štampanog modela dokumenata za učesnike na univerzitetima, drugim institucijama i šire. Lider ovog WP će biti odgovoran za koordinaciju i uspješnu implementaciju aktivnosti. Stalna komunikacija će biti osigurana između partnera EU i partnera BiH putem e-pošte, skype i telefona ili lično.

Type: Report, Service/ Product

Due date: 15-08-2016