1.2. IZRADA UPITNIKA ZA SAMOOCJENJIVANJE SVIH BIH PARTNERA


Cilj ove aktivnosti je razvoj i kreiranje upitnika za evaluaciju mehanizama internacionalizacije i prepoznavanja za sve partnere iz BiH. Za kreiranje ovog upitnika biće konsultovani svi relevantni evropski zakoni i slična istraživanja, a svi glavni principi će biti uključeni u upitnik. Iskustvo partnera iz EU će biti izuzetno važno za ovaj rezultat. Lider projekta zajedno sa partnerima iz EU učestvovaće u razvoju ovog alata za samoocjenjivanje. Ova aktivnost će doprinijeti pripremi upitnika koji će biti osnova za implementaciju aktivnosti 1.3, čiji će rezultati biti najvažniji ishod ovog WP. Upitnik treba da sadrži segmente iz evropskog i kulturnog konteksta BiH kako bi se najbolje definisalo trenutno stanje. Osnovni inputi za ovu aktivnost biće analiza dostupne literature od EHEA o mehanizmima za internacionalizaciju i priznavanje, kao i adekvatan upitnik. Upitnik će biti dizajniran / popunjen u elektronskoj formi.

Krajnji cilj je stvaranje novog oblika upitnika. Formacija će trajati ukupno 10 radnih dana. Učesnici ove aktivnosti će biti lider WP-a, Agencija za akreditaciju Republike Srpske, KU Leuven, Instituto Politecnico do Porto i Buckinghamshire New University (Bucks).

Pokazatelji progresa će se odražavati u broju stranica upitnika, broja segmenata i pitanja, i na kraju, kvaliteta završnog izvještaja o izvršenim aktivnostima.

Širenje ovih aktivnosti vršiće se kroz izvještavanje o implementaciji od strane matične institucije putem web portala projekta, izvještaja i vijesti.

Lider ovog WP će biti odgovoran za koordinaciju i implementaciju aktivnosti.

Type: Report, Service/ Product

Due date: 15-01-2016