Events


Posjeta EACEA i monitoring, 30. 06. 2016.

Na Univerzitetu u Sarajevu monitoring i posjeta za STINT projekat pokrenuta od strane EACEA, održaće se 30. juna 2016. godine u Rektoratu Univerziteta od 11:00 do 15:30 časova.

U kontekstu kontinuiranog praćenja programa Erasmus +, Izvršna agencija (EACEA) razvija sveobuhvatnu politiku praćenja polja. Svrha posjete je upoznavanje sa realizovanim aktivnostima i dosadašnjim razvijenim proizvodima, kao i posmatranje da li je projekat naišao na bilo kakve probleme u operativnoj i / ili finansijskoj primjeni o kojima se može riješiti i diskutovati.

Planirano je da svi partneri iz BiH budu prisutni na ovom sastanku.

Nakon posjete, EACEA će poslati svim projektnim partnerima pismene povratne informacije o monitoring posjetama sa preporukama.