News


E - uputstvo o međunarodnoj dimenziji u visokom obrazovanju

Ovo E-uputstvo daje pregled mogućnosti finansiranja koje nudi Erasmus+ institucijama visokog obrazovanja i njihovom osoblju i studentima iz zemalja partnera van Evropske unije.

Pogledajte E-uputstvo "Uvod u međunarodnu dimenziju Erasmus+" na https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/newfinal11.swf .