News


Prezentacije iz Erasmus+ kancelarije Info dan u BiH 2015

Nacionalna kancelarija Erasmus + informativni dan, održan je u Sarajevu u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu, u organizaciji Nacionalne Erasmus + kancelarije u Bosni i Hercegovini.

Informativni dan je organizovan u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Univerziteta u Sarajevu, a prisustvovali su i predstavnici Ministarstva civilnih poslova, Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, javne i privatne obrazovne institucije, studenti i druge relevantne organizacije iz oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Erasmus + je program EU za obrazovanje, obuku, omladinu i sport. Erasmus + je otvoren 1. januara 2014. godine i zamenjuje programe finansiranja koje vodi Evropska komisija u oblasti obrazovanja, obuke, omladine i sporta, uključujući program za cjeloživotno učenje (Erasmus, Comenius, Leonardo, Grundtvig i Transversal), mladi u akciji i drugi međunarodni programa, uključujući Jean Monnet i Erasmus Mundus.

Program Erasmus + traje od 2014-2020. godine i podržava aktivnosti u obrazovanju, obuci, omladini i sportu u svim sektorima cjeloživotnog učenja uključujući visokoškolsko obrazovanje, dalje obrazovanje, obrazovanje odraslih, škole i omladinske aktivnosti.

Cilj ovog događaja bio je promovisanje mogućnosti u oblasti visokog obrazovanja koje nudi program Erasmus + sa posebnim naglaskom na sljedeće komponente; izgradnju kapaciteta za visoko obrazovanje, međunarodnu kreditnu mobilnost, zajedničke master studije i Jean Monnet aktivnosti.

• Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja

• Zajednički magistarski programi Erasmus Mundus EMJMDs poziv za prijedloge 2016

• Evropske ustanove visokog obrazovanja

• Međunarodna kreditna mobilnost

• Prezentacija o pomoći EU u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć

• Jean Monnet aktivnosti u programu Erasmus+

• Naučene lekcije - Erasmus Mundus

• Naučene lekcije - TEMPUS program