News


Informacija o STINT sastanku u Info biltenu Vijeća Ministara BiH

Na stranici 18. informativnog biltena Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine objavljena je vijest o održanim sastancima na Sveučilištu u Mostaru i Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru. Info bilten možete preuzeti ovdje.