Events


Sastanak u Mostaru biće održan od 13. do 16. juna 2017.

U Mostaru od 13. do 16. juna 2017. godine, održaće se sastanak koji se odnosi na realizaciju aktivnosti 2.5.

Osnovni cilj ove aktivnosti jeste napraviti komparativnu analizu dokumenata i modela priznavanja partnerskih institucija BiH. Ovaj trening će vam ponuditi niz mehanizama za implementaciju i strategije kontrole, kao i praćenje i kontrolu razvijenih indikatora. Na ovaj način partneri iz BiH će biti podržani i obučeni za preduzimanje daljih koraka strateškog upravljanja (strateško planiranje, implementacija i kontrola) prezentacijom naučno zasnovanih modela. Takođe, partneri iz EU trebaju pregledati dokumente prije nego što se razvije sadržaj obuke i predlože moguće mjere za poboljšanje u smislu EHEA tokom treninga. Glavni inputi su razvijeni model priznavanja, razvijene strategije i indikatori internacionalizacije. Pokazatelji napretka se odražavaju u broju obučenog osoblja, kvalitetu završnog izvještaja i broju strategija i indikatora internacionalizacije. Kroz upitnik na kraju treninga biće ocijenjeno zadovoljstvo, kao i oblasti poboljšanja u narednom organizovanom događaju. Seminar će trajati četiri dana, uz prisustvo svih projektnih partnera. Diseminacija će biti obavljena putem izvještavanja, web stranice projekta i vijesti. Lider WP će biti odgovoran za koordinaciju i komunikaciju među partnerima ove aktivnosti pružanjem praktične pomoći i savjeta.