News


Izveštaj o monitoring posjeti Franka Burgija, program manadžera EACEA

Poštovani gospodine Delepeleer,

U okviru našeg kontinuiranog praćenja aktivnosti Erasmus-a u Bosni i Hercegovini, održana je monitoring posjeta na Univerzitetu u Sarajevu, 30 juna 2016. godine.

Zadovoljstvo mi je da sam sa kolegama iz Nacionalne kancelarije Erasmus u Bosni i Hercegovini Suadom Muhibićem (šef kancelarije) i gospođom Nenom Marković (projektni službenik), razmatrao napredak aktivnosti sa predstavnicima projekta u zemlji.

Želljeli bismo se zahvaliti svim učesnicima koji su prisustvovali monitoringu na terenu, za vrijeme koje su posvetili diskusijama i za pružanje ažuriranih i detaljnih informacija o trenutnoj situaciji na strukturiran i dostupan način.

Projektne aktivnosti sprovedene su u skladu sa projektnim prijedlozima, bez velikih promjena. Međutim, pojedini učenici su dodatno uključeni u istraživački proces kako bi se poboljšao proces samoevaluacije. Prijavljeno je početno kašnjenje od 3-4 mjeseca i izgleda da je uzrokovano dodatnim objašnjenjem pravila o nadoknadi sredstava, koja je odložila potpisivanje sporazuma o partnerstvu.

Projekat je izvrsno vodio koordinator KU Leuven uz podršku nacionalnog koordinatora Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Uspostavljena je struktura upravljanja projektom, uključujući Odbor za konzorcijume projekta (PCB) i Izvršni odbor (EB). Potpisani su partnerski sporazumi koji pokrivaju pitanja uključena u EACEA. Prema dobijenim informacijama, svi partneri su aktivno uključeni u implementaciju aktivnosti uključujući ministarstva i agencije. Međutim, značaj i uloga EU partnera se treba više dokazati i pokazati vrijednost prenosa znanja. Zato vas molimo da pozovete predstavnika institucija da pomognu u daljem monitoringu.

Najznačajnije aktivnosti koje su do sada sprovedene uključuju: organizovanje sastanka, implementacija "Analiza literature i postojeće zakonske regulative u BiH", izrada planova upravljanja projektom (npr. Plan diseminacije i održivosti, Plan upravljanja komunikacijom, Plan upravljanja rizicima, sukob strategija rezolucije) i evaluacija sastanaka. Oprema se planira kupiti u drugoj godini projekta.

Projekat je pozitivno uticao na akademsko i neakademsko osoblje, pružajući mogućnosti za jačanje njihovih znanja i vještina u oblasti internacionalizacije i mehanizama priznavanja, kao i mogućnosti razmjene iskustava sa partnerima iz EU. Takođe, projekat je imao određeni pozitivan uticaj na visoko obrazovanje, tako što omogućava da procijene trenutnu situaciju i sprovode proces samoevaluacije, uključujući istraživanje različitih nivoa menadžmenta i studenata. U cilju povećanja međunarodne kreditne mobilnosti, neki međuinstitucionalni sporazumi već su potpisani između KU Leuven i visokoškolskih institucija BiH.

Aktivnosti diseminacije su jasno definisane Planom diseminacije i održivosti, a neke aktivnosti su implementirane u skladu sa Planom (npr. Kreiranje web stranice www.stint-project.net, objavljivanje prvog biltena, aktivnosti širenja putem web stranica partnerskih institucija, objavljivanje članaka u novinama i priprema internacionalizacije pojmova).

Održivost rezultata projekta može se osigurati podrškom koju pruža menadžment visokoškolskih ustanova i korištenjem rezultata projekta u institucionalnim strategijama, kao i kroz dalji napredak u oblasti internacionalizacije i mehanizama priznavanja od strane relevantnih agencija i ministarstava.

Na osnovu posjete, željeli bismo da damo sljedeće preporuke i molimo vas da ih uzmete u obzir u narednim mjesecima:

1. Unaprijediti međunarodnu saradnju kroz razmjenu znanja i iskustava sa partnerima iz EU, kao i među visokoškolskim ustanovama u BiH (npr. praćenje na poslu, studijske posjete itd.) i dokazati značaj i ulogu partnera EU;

2. Nastaviti sa aktivnom saradnjom i angažovanjem ministarstava i agencija kako bi se osigurala dalja podrška kreatorima politika projektnim aktivnostima i rezultatima;

3. Raspoređivanje rezultata prema drugim relevantnim institucijama / organizacijama u BiH kako bi se poboljšao uticaj i održivost projekta;

4. Razmotriti mogućnosti učešća u drugom krugu prijava za Erasmus + Međunarodnu kreditnu mobilnost 2016 (više informacija dostupno na sljedećoj stranici: http://www.erasmusbih.com/index.php/news/150-second-round-of -applikacije-za-erasmus-međunarodne-kreditne-mobilnosti-2016);

5. Završiti aktivnosti vezane za izradu Priznanja pojmova riječi, u skladu sa uputstvima o vidljivosti, dostupnim na gornjem linku https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en;

6. Nastaviti sa sprovođenjem svih tekućih i preostalih aktivnosti.

Molimo vas da obezbijedite širenje ovih povratnih informacija vašim projektnim partnerima i možete da nas kontaktirate ili Nacionalnu Erasmus + kancelariju u slučaju da su vam potrebne dodatne informacije.

Molimo vas da u završnom izveštaju uključite svoje ivještaje na gore navedene preporuke.

Želimo Vam uspješan nastavak svojih aktivnosti.

Srdačan pozdrav,

FRANCO BURGIO

Programme Manager

European Commission

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Managing programmes and activities in behalf of the European Commission

Erasmus+: Higher Education – International Capacity Building (Unit A4)

Mail addess: Av. Du Bourget, 1 (BOUR 02/10) – 1149 Bruxelles

Office address: Rue Colonel Bourg, 135-139 (BOUR 00/005) – 1149 Bruxelle

Tel: + 32-2-299.57.89 (direct phone)

Fax: + 32-2-299.45.30 ( fax)