EventsU Banjaluci, od 7. do 10. marta 2016. godine, realizovana je projektna aktivnost "Analiza trenutne situacije o internacionalizaciji i mehanizmima priznavanja". Sastanak je organizovan prvi dan u prostorijama Vlade Republike Srpske (upravni centar), a drugi dan na Univerzitetu. Na sastanaku je učestvovalo ukupno 27 učesnika iz 15 različitih projektnih partnera. Detaljna lista institucija i učesnika prikazana je na slici ispod. Samo predstavnici Univerziteta u Bihaću nisu prisustvovali sastanku zbog opravdanih razloga. Prvog dana svi učesnici su bili blagovremeno registrovani, ali početak sastanka je kasnio 30 minuta zbog tehničkih problema sa opremom (računar i projektor) Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Sastanak je zvanično otvorila Jelena Starčević - viši saradnik Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i zvanično nominovan član projektnog tima od strane Ministarstva, koji je pozdravio učesnike i naglasio zadovoljstvo organizovanjem sastanka. Pomoćnik mi... Više informacija


Projektni konzorcijum STINT, od 7-10. marta u Banja Luci održaće redovni sastanak pod nazivom "1.1. Analiza trenutne situacije o mehanizmima internacionalizacije i priznavanja "u okviru radnog paketa 1. Ovaj sastanak će organizovati Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Agencija za akreditaciju visokog obrazovanja Republike Srpske. Predviđeno je učešće svih projektnih partnera. Plan je predstavljanje internacionalizacije od strane projektnih partnera EU, kao i priznavanje kvalifikacija kako bi partneri iz BiH stekli osnovna znanja i vještine o ovim temama poštujući i razumijevajući iskustva EU. Zatim, nakon uvodnih prezentacija, svi projektni partneri će predstaviti procjenu trenutnog stanja u internacionalizaciji i priznavanju kvalifikacija kako bi se utvrdio trenutni nivo razvoja partnera u projektu. Partneri EU projekta će takođe napraviti slične analize. Na taj način se obezbeđuje razmena iskustava između EU i Bosne i Hercegovine. Održati sastanke Konzorcijuma i ... Više informacija


Na Univerzitetu u Gentu (Belgija), od 24-27. januara 2016. godine, održan je početni sastanak u okviru projekta "Erasmus + izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja", "Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju u BiH" (STINT). Svi projektni partneri su učestvovali na ovom početnom sastanku (16). Nakon pozdravnih riječi, projekt je kao cjelinu predstavio koordinator projekta. Nakon toga su predstavljene prezentacije svih projektnih partnera i njihove identifikacije u projektu. Organizacionu strukturu predložili su i prihvatili svi projektni partneri. Nakon toga, koordinator projekta je prezentovao sporazum o grantu, kao i smjernice za realizaciju ugovora. Svi radni paketi su detaljno prikazani kroz mogućnost fizike, aktivnosti, zadatke, metode implementacije i budžet. Detaljno su predstavljeni: plan upravljanja komunikacijskim planom, distribucija i održivost, plan upravljanja rizikom, šablon za rješavanje konflikata, papir za politiku kvaliteta, formular za evalu... Više informacija