EventsU Mostaru od 13. do 16. juna 2017. godine, održaće se sastanak koji se odnosi na realizaciju aktivnosti 2.5. Osnovni cilj ove aktivnosti jeste napraviti komparativnu analizu dokumenata i modela priznavanja partnerskih institucija BiH. Ovaj trening će vam ponuditi niz mehanizama za implementaciju i strategije kontrole, kao i praćenje i kontrolu razvijenih indikatora. Na ovaj način partneri iz BiH će biti podržani i obučeni za preduzimanje daljih koraka strateškog upravljanja (strateško planiranje, implementacija i kontrola) prezentacijom naučno zasnovanih modela. Takođe, partneri iz EU trebaju pregledati dokumente prije nego što se razvije sadržaj obuke i predlože moguće mjere za poboljšanje u smislu EHEA tokom treninga. Glavni inputi su razvijeni model priznavanja, razvijene strategije i indikatori internacionalizacije. Pokazatelji napretka se odražavaju u broju obučenog osoblja, kvalitetu završnog izvještaja i broju strategija i indikatora internacionalizacije. Kroz upitnik na kraju ... Više informacija


U Gentu, od 13. do 16. marta 2017. godine, obuka će biti održana u vezi sa projektnim aktivnostima 3.3. (http://stint-project.net/pages/activity3-3). Domaćin ove obuke je KU Leuven, koordinator projekta. Učesnici ovog sastanka će biti osoblje sa državnih univerziteta u BiH, studenti sa državnih univerziteta u BiH i osoblje iz partnerskih državnih / entitetskih agencija i ministarstava. Teme za ovu obuku biće usmjerene na:
1. STINT strategija i indikatori. Ključne tačke. Odgovornosti; Kontrola; Koordinacija; Mjerenje; 2. Priznavanje kvalifikacija stečenih u drugim evropskim i svjetskim institucijama. Nastavak obrazovanja u vašoj ustanovi. Priznavanje svih kvalifikacija, za zapošljavanje. Priznavanje kurseva. Razlika između akademskih i stručnih studija. Priznavanje ECTS bodova. Nivo priznavanja u ustanovi. 3. Samo-evaluacija u instituciji. Evaluacija interneta u okviru akreditacije. 4. STINT struktura na nivou univerziteta, međunarodna struktura na fakultetima i studijskim pro... Više informacija


U High Wycombe (Velika Britanija), od 30.11-04.12.2016. godine, održaće se konzorcijumski sastanak projekta. Ovaj sastanak organizuje Buckinghamshire New University. Predviđeno je učešće svih projektnih partnera. Preuzmite dnevni red. Više informacija


U Bihaću, od 5. do 8. septembra, održaće se radionica za razvijanje modela priznavanja, strategije internacionalizacije i indikatora. Ovaj sastanak organizuje Univerzitet u Bihaću. Predviđeno je učešće svih projektnih partnera. Osnovni cilj ove aktivnosti je obuka osoblja partnera u projektu BiH o suštinskim elementima modela priznavanja kvalifikacija, strategije razvoja, implementacije i kontrole internacionalizacije, osnovnih elemenata koji treba uključiti, kao i obuke osoblja o razvoju indikatora internacionalizacije koji bi trebali biti vezani za strategiju. Kasnije će obučeno osoblje preuzeti ulogu u svojim institucijama kao koordinatori strategija, indikatora i modela priznavanja. Ova aktivnost će aktivno doprinijeti širenju postojećih znanja, sposobnosti i vještina. S obzirom da u BiH nema modela priznavanja, strategije i internacionalizacije, njihov razvoj i implementacija će biti ključni za proces poboljšanja i internacionalizacije u BiH i proces priznavanja kvalifikacija. O... Više informacija


Na Univerzitetu u Sarajevu monitoring i posjeta za STINT projekat pokrenuta od strane EACEA, održaće se 30. juna 2016. godine u Rektoratu Univerziteta od 11:00 do 15:30 časova. U kontekstu kontinuiranog praćenja programa Erasmus +, Izvršna agencija (EACEA) razvija sveobuhvatnu politiku praćenja polja. Svrha posjete je upoznavanje sa realizovanim aktivnostima i dosadašnjim razvijenim proizvodima, kao i posmatranje da li je projekat naišao na bilo kakve probleme u operativnoj i / ili finansijskoj primjeni o kojima se može riješiti i diskutovati. Planirano je da svi partneri iz BiH budu prisutni na ovom sastanku. Nakon posjete, EACEA će poslati svim projektnim partnerima pismene povratne informacije o monitoring posjetama sa preporukama. Više informacija