NewsMonitoring sastanak u okviru Erasmus+ projekta (Izgradnja kapaciteta): „Jačanje internacionalizacije na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini“ (skraćeno „STINT“ od „Strengthening of Internationalization in Bosnia and Herzegovina Higher Education“) održan je 5. jula 2019. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci. Sastanak je organizovan na inicijativu Izvršne agenciji za obrazovanje, audiovizuelne sadržaje i kulturu Evropske komisije u Briselu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - EACEA) i Erasmus+ kancelarije u Bosni i Hercegovini, a sastanku su prisustvovali partneri iz Bosne i Hercegovine i koordinator projekta sa KU Luvena. Predstavljanje realizovanih projektnih aktivnosti i planovi za upotrebu ostvarenih rezultata bile su glavne teme održanog sastanka. U projektu STINT učestvuju svi javni univerziteti u Bosni i Hercegovini, kao i tri univerziteta iz država Evropske unije: KU Leuven - Univerzitet iz Luvena (Belgija), Buckingamshire New University - Novi un... Više informacija


Na stranici 18. informativnog biltena Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine objavljena je vijest o održanim sastancima na Sveučilištu u Mostaru i Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru. Info bilten možete preuzeti ovdje. Više informacija


U prilogu je članak koji opisuje kako je sarajevski student otišao u Portugal u okviru studenske razmjene podržane programom Erasmus+. Više informacija


Po tradiciji, u novembru mjesecu 2017. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci, održaće se 10. jubilarna, miltidisciplinarna naučno-stručna konferencija Studenti u susret nauci – StES 2017 sa međunarodnim učešćem, nova prilika za predstavljanje novih naučno-stručnih dostignuća studenata širom svijeta. Skup će se održati u Banjoj Luci, u periodu od 27. do 30. novembra 2017. godine. Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo da učestvujete na StES-u, razmislite o radu koji biste prezentovali i upustite se u svijet nauke i istraživanja. Više informacija o konferenciji, prijavi radova i učešću možete dobiti na internet stranici StES-a: http://stes.unibl.org ili putem e-mail adrese: stes@unibl.org U prilogu je poziv sa detaljnijim informacijama o konferenciji. Više informacija


Putem sledećih linkova možete pročitati članak objavljen u studentskom časopisu Avangarda (Unija studenata Republike Srpske). https://issuu.com/malesevich/docs/avangarda_br2/18 http://unijastudenatars-avangarda.com/avangarda-drugi-broj Više informacija