DOBRODOŠLI NA ZVANIČNI WEB SAJT ERASMUS+ STINT PROJEKTA

Ovo je zvanični web sajt Erasmus + Jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju, projekat, pod nazivom: „Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju u BiH (STINT)“, broj ugovora: 561874-EPP-1-2015-1-BE-EPPKA2-CBHE-SP. Potrebne informacije o ovom projektu naći ćete u sljedećoj prezentaciji projekta:

PREZENTACIJA PROJEKTA

STINT PROJEKTNI REZULTATI

Posjetite nas na Facebook-u

Održan monitoring sastanak iniciran od EACEA u okviru Erasmus+ projekta STINT

Monitoring sastanak u okviru Erasmus+ projekta (Izgradnja kapaciteta): „Jačanje internacionalizacije na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini“ (skraćeno „STINT“ od „Strengthening of Internat...

Informacija o STINT sastanku u Info biltenu Vijeća Ministara BiH

Na stranici 18. informativnog biltena Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine objavljena je vijest o održanim sastancima na Sveučilištu u Mostaru i Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru. Info bilten može...

Kako je sarajevski student otišao u Portugal

U prilogu je članak koji opisuje kako je sarajevski student otišao u Portugal u okviru studenske razmjene podržane programom Erasmus+.

10. Naučno - stručna konferencija sa međunarodnim učešćem "Studenti u susret nauci"

Po tradiciji, u novembru mjesecu 2017. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci, održaće se 10. jubilarna, miltidisciplinarna naučno-stručna konferencija Studenti u susret nauci – StES 2017 sa međunarodni...

Časopis Avangarda

Putem sledećih linkova možete pročitati članak objavljen u studentskom časopisu Avangarda (Unija studenata Republike Srpske).

Sajam stipendija

Sajam stipendija - Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet, 15. decembar 2016. godine

Izveštaj o monitoring posjeti Franka Burgija, program manadžera EACEA

Poštovani gospodine Delepeleer,U okviru našeg kontinuiranog praćenja aktivnosti Erasmus-a u Bosni i Hercegovini, održana je monitoring posjeta na Univerzitetu u Sarajevu, 30 juna 2016. godine.

Mobilnost i internacionalizacija iz studentske perspektive

Izvor: Evropska studentska unija. Dostupno na:http://bwse2015.esu-online.org/Mobility+and+Internationalisation

Priznavanje stranih kvalifikacija i implementacije Lisabonske konvencije o priznavanju u Bosni i Hercegovini

Detaljna i sistematska analiza zakonodavstva i prakse u postupcima priznavanja, stanje primjene Lisabonske konvencije o priznavanju u BiH i preporuke za poboljšanje pokrivaju postojeća zakonodavstva (...

E - uputstvo o međunarodnoj dimenziji u visokom obrazovanju

Ovo E-uputstvo daje pregled mogućnosti finansiranja koje nudi Erasmus+ institucijama visokog obrazovanja i njihovom osoblju i studentima iz zemalja partnera van Evropske unije.